اعلان مجدد- عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش تخنیکی (جیولوجی/معدن)

firoz_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۵:۳
llllll

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: عضو کمیته تخنیکی معادن  – بخش تخنیکی (جیلوجی/معدن)
وزارت یا اداره: معادن و پترولیم
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۲
گزارشده به: شورای عالی اقتصادی، کمیسیون تدارکات ملی و کابینه
گزارش­گیر از: ندارد
تاریخ بازنگری: ۰۳/۰۵/۱۳۹۸
تاریخ نشر و ختم اعلان: ۱۷/۰۷/۱۳۹۹ الی ۲۹/۰۷/۱۳۹۹

 

کمیته تخنیکی معادن  

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و سایر نهادهای ذیدخل در قسمت ارزیابی، مدیریت و طی مراحل فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان همکاری می‌نماید. بر اساس قانون معادن، این کمیته مکلف به اراِئه پیشنهادات و ارزیابی تصامیم در بخش معادن می‌باشد.

 

پیش‌زمینه

کمیته تخنیکی معادن شامل پنج عضو انتصابی بوده که از بخش‌های حقوقی، مالی، و اکتشاف، جیولوجی و معدنکاری استخدام می‌گردند. اعضای کمیته تخنیکی معادن با داشتن تخصص و تجارب تخنیکی پیشنهادات جامع تخنیکی خویش را در رابطه به وظایف و فعالیت‌های کمیته تخنیکی معادن ارائه می‌نمایند.

 

شرح وظیفه

عضو کمیته تخنیکی معادن با سایر اعضای کمیته، وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای مربوط همکاری­­ لازمه را با استفاده از توانایی­ها و تجارب تخنیکی، جیولوجی/معدنکاری خویش در رابطه به بررسی، ارزیابی و ارایه مشوره بر مطالعات امکان‌سنجی، پیشنهاددات معدنکاری، پروگرام­های اکتشافی، برنامۀ کاری نظر به احکام معادن مقیاس کوچک و بزرگ و اعلان ساحات معدنکاری انجام دهد. برعلاوه وی مکلف به ارایه پیشنهادات در رابطه به پالیسی­های صادرات معادن می­باشد. عضو متذکره هم­چنان مکلف به ارزیابی پیشنهادات داوطلبی می­باشد.

 

صلاحیت و مسؤولیت‌های وظیفوی

وظایف و مکلفیت ها:

 • اشتراک منظم و سهم فعال در جلسات کمیته تخنیکی معادن یا در صورتیکه توسط رئیس مربوطه اشتراک وی در جلسات ضروری تلقی گردد.
 • مرور اسناد ( قراردادها، استراتیژی‌های مشخص سکتور معادن و پالیسی‌ها ) مربوط به سکتور صنایع استخراجی غرض تاییدی کمیته تخنیکی معادن در مطابقت با فرامین کمیته و اهداف پالیسی‌های وزارت معادن و پترولیم.
 • بررسی و ارایه پیشنهادات در رابطه به منظوری یاداشت‌ها، پالیسی‌های تهیه شده و یا در حال ترتیب توسط وزارت به کمیته تخنیکی معادن.
 • بررسی و تسهیل روند ارزیابی و منظوری طرزالعمل‌های جوازدهی که در مرحله تسوید قرار داشته و یا مسوده آن توسط دیپارتمنت مربوطه ترتیب داده خواهد شد. عضو کمیته همچنان مسؤولیت تهیه و ترتیب و ارایه پیشنهادات در مورد طرزالعمل جوازدهی را به کمیته تخنیکی معادن، دیپارتمنت مربوطه بعهده داشته و از تطابق احکام آن با قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل نماید.
 • ارزیابی پروسه دواطلبی قراردادهای معدنکاری و اعطای جوازهای معدنکاری برای حصول اطمینان از اینکه تمام پروسه در مطابت با قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و معیارهای پذیرفته شده تخنیکی انجام یافته است.
 • اعضای کمیته تخنیکی معادن صورت جمعی (بالآخص مشاور تخنیکی) ارزیابی و پیشنهادات خود را در موارد تخنیک برای کمیته تخنیکی معادن در رابطه به تعلیق ( جواز های تعلیق شده و در حال تعلیق ) و لغو جواز های اکتشافی و بهره برداری معادن ارائه می دارند.
 • همکاری با کمیته تخنیکی معادن در زمینه مدیریت قراردادهای معدنکاری، ارایه مشوره‌های لازم در مطابقت با قوانین نافذ افغانستان. عضو کمیته متعهد به انجام مکلفیت‌های کمیته در رابطه به اعلان و لغو ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و مناطق ممنوعه می‌باشد. همچنان عضو کمیته متعهد به سهم‌گیری یا همکاری با نهادهای ذیدخل در قسمت ترتیب پالیسی‌های ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی و استراتیژی‌های مرتبط به سکتور صنایع استخراجی می‌باشد.
 • بررسی و ارائه پیشنهادات به کمیته تخنیکی معادن یا دیپارتمنت‌های مربوطه وزارت معادن و پترولیم در رابطه به تجزیه و تحلیل اثرات، مطالعات امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی و سایر مطالعات که احتمالا تحت مطالعات تخنیکی و معدنکاری پیشنهاد می‌شوند، می‌باشد.
 • بررسی و ارزیابی درخواستی‌ها برای اعطای جواز معدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ و ارائه نظریات لازم در رابطه به شرایط برنامۀ‌ کاری به مقیاس کوچک و بزرگ.
 • اعضای کمیته تخنیکی معادن به‌صورت جمعی ( مخصوصاً مشاور تخنیکی) بالای موارد تخنیکی تمرکز نموده و مشوره‌های لازم را در رابطه به رویالتی، ارزیابی اثرات و ارزش افزوده شده به عواید دولت مطابق قوانین حاکم افغانستان ارایه می‌نماید.
 • بررسی قراردادهای معدنکاری و ارائه نظریات در روشنای قانون معادن و سایر قوانین افغانستان در رابطه به قراردادهای معدنکاری، به دیپارتمنت مدیریت قراردادهای وزارت و یا سایر نهاد مشخص شده توسط قانون.
 • ارایه نظریات در رابطه به استفاده زیربناهای موجود در سکتور صنایع استخراجی.

 

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد هفتم قانون معادن با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 • داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در یکی از رشته های: جیولوجی، جیوتخنیک، معادن ویا داشتن سند معادل آن و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن حد اقل ۱۰ سال تجربه کاری مرتبط.
 • آشنایی با معیارهای بین‌المللی مربوط سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها.
 • داشتن مهارت‌های لازم در بخش مدیریت و ارتباطات.
 • حداقل سن ۳۰ سالگی را تکمیل نموده باشد.
 • آشنایی کامل به زبان‌های دری/پشتو و انگلیسی. برای اتباع خارجی آشنایی با زبان انگلیسی حتمی بوده ولی آشنایی با زبان‌های ملی حتمی نمی‌باشد.
 • داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

مهارت های لازم:

 • مهارت و توانایی­های لازم برای بررسی اسناد تخنیکی و تهیه پیشنهادات تخنیکی.
 • تشخیص مشکلات تخنیکی در رابطه به پلان‌گذاری، طرزالعمل‌ها و بررسی راه­حل­های متناسب به آن.
 • بررسی پروژه­های پیشنهاد شده در مطابقت با مواد قانون معادن.
 • توانایی کاری در محیط­های مختلف کاری.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد

علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را تو ام اسناد لازمه به ایمیل آدرس ذیل(mtcappointment@gmail.com)   و در(CC) (appointments@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies