اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

firoz_admin
www

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک  پروژه  مقدار تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط مرکز وزارت   خویش را تحت شماره داوطلبی (MOMP/G-17/NCB-1401) به  شرکت خدمات لوژستیکی فنکس هاک دارنده جواز نمبر(D-45683) با داشتن محل اصلی  به خیرخانه حصه اول شهر کابل به مبلغ 3,208,050 سه میلیون دوصدون هشت هزارو پنجاه افغانی, اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

جمعه ۱۴۰۱/۹/۱۱ - ۸:۲۶
Background image

اطلاعیه

وزارت معادن وپترولیم مقدار (۱۰۰۰۰) ده هزارتن خاکه ذغالسنگ جی سی وی هفت هزار را بفروش میرساند. 

علاقه مندان میتوانند درخواستی های خویش را روز شنبه مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ به ریاست عمومی دفتر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۱:۲۳
Background image

اطلاعیه

به اساس حکم مقام وزارت معادن و پترولیم، اعلان داوطلبی پروژه های سمنت ولایت هرات (ولسوالی زنده جان) و کندهار به مدت 15 روز تمدید میگردد.

به تمامی شرکتهای علاقمند اطلاع داده میشود تا . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۴:۵۶
Background image

اعلان (12) ساحه معدنکاری مقیاس کوچک

وزارت معادن و پترولیم به تعداد (12) ساحه معدنکاری مقیاس کوچک را که ولایات لوگر، میدان وردک، پکتیکا، فاریاب، ارزگان و هلمند موقعیت دارد، غرض آگاهی علاقمندان به اعلان میسپارد.

علاقمندان . . .

Back to tenders