اطــــــــــــــــــــــــــلاعیه- تمدید

firoz_admin
qq

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تنظیم امور معادن بزرگ، وزارت معادن و پترولیم یک پروژه سمنت التمور ولایت لوگر را از بتاریخ ۳ اسد ۱۴۰۲ الی ۱۱ سنبله ۱۴۰۲ به اعلان داوطلبی سپرده بود.

نظر به تقاضای یک تعداد شرکت ها و حسب لوزم دید مقامات محترم اینوزارت پروژه متذکره از تاریخ  ۱۲ سنبله ۱۴۰۲ الی ۲۱ سنبله ۱۴۰۲ اعلان داوطلبی تمدید گردیده است. تمامی شرکت های علاقمند میتوانند اسناد پروژه متذکره را از آمریت ارزیابی و داوطلبی ریاست تنظیم امور معادن بزرگ و یا از این لینک ((http://lsmmd.momp.gov.af/ بدست بیاورد و بعد از خانه پری به به ریاست  فوق الذکر الی تاریخ ۲۱ سنبله ۱۴۰۲ تسلیم نماید.

More tenders

Thu, Jul 11 2024 11:25 AM مرکز
Background image

اعلان 11 ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

وزارت معادن وپترولیم قرارداد 11 پروژه سنگ مرمر ساحه نر تنگی ولسوالی گوشته و سنگ نفرایت ساحه ماماخیل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، سنگ چونه ساحه برمانو؛ گوگامنده ولسوالی سروبی و سنگ . . .

Sat, Jul 06 2024 3:18 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارکات یک عراده موتر بنزتانکرداربرای انتقال سپتیک !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا درجلسه آفرگشایی پروژه تهیه یک . . .

Mon, Jul 01 2024 1:10 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

(( کمپنی محترم MJAM در نظردارد تا شرکت های سرک سازی داخلی را جهت اشتراک در پروسه داوطلبی احداث سرک دسترسی به پروژه مس عینک اول (۷.۴ کیلومتر) دعوت نمایند.قابل ذکر است که اسناد داوطلبی . . .

Back to tenders