آمریت معلومات دیجیتلی

firoz_admin
Sun, Sep 10 2023 9:43 AM
یی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

آمریت معلومات دیجیتلی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت بست:

کابل

بخش مربوطه:

معینیت سروی جیولوجی/ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی/ ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی ( MIS)

تعداد بست:

۱

گزارشده به:

رییس ( MIS)

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیل)

کود بست:

32-90-36-003

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه:

تبدیل و انتقال نمودن معلومات از شکل سنتی به شکل دیجیتل در سیستم ها و دیتابیس های ایجاد شده، همکاری در ایجاد بانک های معلوماتی و  فایل ها جهت اطلاع رسانی و تسهیل در روند نگهداری و شریک سازی معلومات مطابق قانون و طرزالعمل.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری و هماهنگی در جمع آوری و تحلیل نیازمندی ها برای ایجاد سیستم های معلوماتی و در جریان توسعه سیستم ها از بخش های نیازمند.
 2. هماهنگی و تنظیم معلومات برای تمام سیستم های معلوماتی بخش مربوطه به منظور کاربرد مؤثر و درست آنها جهت ایجاد، ثبت و انعکاس به موقع.
 3. مدیریت، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و ارقام معلومات جیولوجیکی مربوط به معادن کشور به صورت دیجیتلی.
 4. کنترول و نظارت بر کیفیت و کمیت آمار و ارقام مربوط به معلومات در دیتابس ها و سیستم های معلوماتی.
 5. مطالعه، طراحی، توسعه و اماده سازی معلومات مورد نیاز برای آمریت سیستم سازی و دیگر بخش های مربوطه
 6. حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری مرکز معلومات کمپیوتری (دیتا سنتر)، حفظ و نگهداری منابع و بانک معلومات.

7-  تهیه فایلهای مورد نیاز، کد گذاری برای یکسان سازی و استفاده مشترک در تمام سیستم های عملیاتی مانند کواردینات     معادن و ظواهر معدنی به شکل الکترونیکی.

 1. ایجاد بانک های معلوماتی جهت اطلاع رسانی و تسهیل در روند سیستم های پیشرفته معادن.
 2. همکاری و هماهنگی در طرح و دیزاین دیتابیس واحد معلومات جیولوجیکی جهت جلوگیری از پراگنده گی معلومات.
 3. ایجاد هماهنگی و ارتباط با آرشیف علمی معلومات جیولوجیکی به منظور دیجیتل سازی معلومات.
 4. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مدیریت معلومات به شمول درج معلومات، پاک کاری و تنظیم معلومات و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود پروسه جمع آوری معلومات از سطح مرکز، و ولایات.
 5. همکاری در برگزاری برنامه های آموزشی و رهنمایی کارمندان بخش مربوطه برای استفاده درست از دیتابیس ها و سیستم
 6. تأمین امنیت، تضمین کیفیت، نگهداری و حفظ منظم معلومات جیولوجیکی و معادن در سیستم های معلوماتی.
 7. ثبت (درج)، ارائه معلومات به موقع و بک آپ (Backup) گرفتن معلومات از سیستم های معلوماتی مطابق طرزالعمل.
 8. ایجاد و تطبیق طرزالعمل ها و پالیسی ها مورد نیاز برای مدیریت بهتر، حفظ و تنظیم معلومات در سیستم های معلوماتی.

16-همکاری و هماهنگی در تمام پروسه های انکشاف سیستم های معلوماتی با امریت سیستم سازی و برنامه نویسان

17-اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی و مقامات عالی رتبه وزارت مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه .
 5. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 6. ارائه گزارش هفته وار،  ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم، مافوق و مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. همکاری و هماهنگی با ریاست GIS و آمریت کلکسیون و منابع طبعی در مورد هماهنگ سازی معلومات و نقشه ها و سایر بخش های ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی به منظور بدست آوردن اهداف عمومی بخش مربوطه و پیشبرد بهتر امور یومیه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  8،7  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمیپوتر ساینس، انجینری نرم افزار، MIS ، Software Requirement Engineering ،دیتابیس از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریت عمومی، کمپیوترساینس،مدیریت دیتابیس، انجینری نرم افزار، تحلیل معلومات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر، یک سال برای دوکتورا

 

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ 24 / 2 /1445 الی 5/ 3/1445 هجری قمری مطابق 19/6/1402 الی  29/6/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکرویان یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

ارسال نماید arcsa.recruitment@gmail.com

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies