مدیریت عمومی اجرائیه

firoz_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۸:۴۷
343

تاریخ نشر

تاریخ ختم

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies