اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

firoz_admin
تندر

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد دوپروژه ذیل را مربوط تصدی جبل السراج طور ذیل اعطاء مینماید.

01: پروژه تدارک 360000خریطه سمنت تصدی متذکره را تحت شماره  داوطلبی (MOMP/G-34/NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت تجارتی هارون امانی  جواز نمبر(24815) با داشتن محل اصلی مارکیت حکیمی سمنتر منزل پنجم مرکز بلخ  به قیمت مجموعی مبلغ 4,860,000  چهارمیلیون وهشت صدو شصت هزار افغانی .

02:پروژه تدارک 550تن سنگ گچ ضرورت تصدی متذکره داوطلبی (MOMP/G-39/NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت ترانزیتی وبارچالانی سبحان وفا  جواز نمبر(48601) با داشتن محل اصلی مارکیت تجارتی گرین پروان سوم ناحیه 4 مرکز  کابل به قیمت مجموعی مبلغ 1,567,500  یک میلیون وپنجصدو شصت وهفت هزاروپنجصد افغانی

اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۲:۳۱
Background image

تهیه وتدارک 103قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ضرورت مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم برای ریاست های مرکز ، وبخش پروژه های انکشافی وزارت ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه داوطلبی به تهیه وتدارک 103قلم قرطاسیه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۲:۳۷
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل "20,000لیتر دیزل مارک L-05-62 ومقدار 20,000لیتر پترول مارک “A-90 ضرورت سروی جیولوجی

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی از معینیت سروی جیولوجی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل "20,000لیتر دیزل . . .

Back to tenders