خبرتیا:

firoz_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ - ۱۱:۵۶
صصص

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

د کانونو او پټرولیم وزارت ټولټال ٢٢٥ تنه د شرعي علومو فارغو علماوو کرامو ته په قرارداد د ورکړل شوو کانونو په چارو کې د څارنې او روڼتيا په موخه او همدارنګه د معدن برخې فارغو انجینرانو ته د کانونو د تخنیکي چارو په فني توګه د استخراج او ارزونې لپاره په باالمقطع ډول اړتیا لري ترڅو د کانونو او پټرولیم وزارت په کارونو کې لاپرمختګ رامنځ ته شي.

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ