تمدید اعلان داوطلبی 15 پایه لب تاپ

firoz_admin
ff

Publish Date

Closing Date

بدلیل اینکه اعلان قبلی داوطلبی متذکره در روزهای عید مصادف شد بناء پروسه داوطلبی تدارک 15 لب تاپ ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی الی تاریخ 7/5/1400 روز پنج شنبه ساعت 00:10 بجه قبل از ظهر مدت 6 روز  تمدید گردید لطف نموده در جریان میعاد داده شده آفر های سربسته خویش را به آمریت اجناس وخدمات غیر مشورتی تسلیم نمایند.

More tenders

Wed, Jul 07 2021 1:08 PM
Background image

Notification of Intention to Award

Client: Ministry of Mine and Petrolium (MOMP)

Contract title: Consulting Services For Procurement of Project Management Support Firm

Country: Afghanistan

Grant No: P172109

Project . . .

Back to tenders