اطلاعیه عقد قرار داد

firoz_admin
ss

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

شرکت صنعتی خصوصی تویار در نظر  دارد ۲ قلم تیل مورد نیاز وسایط نقلیه و ماشینری مورد نیاز خویش را برای سال مالی ۱۴۰۳ از طریق رقابت آزاد تدارک و عقد قرار داد نماید. شرکت ها و موسسات که خواهش اشتراک در پروسه داوطلبی را داشته باشند بعد نشر اعلان الى مدت ۲۱ روز تقویمی جهت اخذ شرطنامه به مدیریت مالی و اداری شرکت صنعتی و خصوصی تو یار واقع سرک بتخاک بین چهاراهی ملالی (چهاراهی بتخاک) و گمرک سابقه مقابل تانک تیل
 انات خان، ناحیه ۲۲ شهر کابل مراجعه نمایند شماره های تماس :

۰۷۷۹۲۷۶۱۷ ، ۰۷۸۶۸۱۸۷۵۸

More tenders

شنبه, جون 08 2024 4:28 PM مرکز
Background image
شنبه, جون 08 2024 4:11 PM مرکز
Background image
یکشنبه, جون 02 2024 8:44 AM مرکز
Background image

Back to tenders