آفیسر حقوقی

firoz_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۰
www

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی با در نظر داشت نکات محیط‌زیستی و اجتماعی میباشد. این مسئولیت وزارت معادن و پترولیم میباشد تا از پیشرفت در زمینه تحقیقات، اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای مینرال‌ها و هایدروکاربن‌ها اطمینان حاصل کند. رویکرد وزارت معادن و پترولیم ایجاد بالاترین سطح کارایی در سطح وزارت، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه شفاف و واضح از طریق قوانین، مقرره‌ها و پالیسی‌های مدرن و ایجاد رژیم مالی فعال و رو به پیشرفت میباشد

Job Summary:

آفیسر حقوقی مسئول موضوعات حقوقی مربوط به دفتر هماهنگی پروژه تاپی میباشد. آفیسر حقوقی مسئول تسوید یادداشت‌های حقوقی، نظریات حقوقی و ارائه پیشنهادات حقوقی میباشد

Duties & Responsibilities:

آفیسر حقوقی همکار مسؤول دفتر هماهنگی پروژه تاپی در مسائل زیر میباشد

  همکاری در زمینه تسوید یادداشت‌های حقوقی و نظریات حقوقی؛

  انجام تحقیقات حقوقی بالای موضوعات مرتبط حقوقی؛

    کمک و همکاری با مشاوران پروژه در رابطه با نهایی‌سازی اسناد تقنینی؛

    تنظیم، تحلیل، بررسی و اعتبارسنجی معلومات در رابطه با اسناد حقوقی؛

   همکاری با تیم حقوقی در زمینه تحقیق و تسوید اسناد حقوقی؛

   ارائه پیشنهادات حقوقی در زمینه اسناد حقوقی پروژه پایپ‌لاین گاز تاپی؛

   تهیه و ترتیب گزارشات به منظور به‌روز رسانی دفتر و ذینفعان در رابطه با موضوعات حقوقی پروژه؛

   ثبت و نگهداری محرمانه تمام اسناد، معلومات و موضوعات مربوط به دفتر پروژه تاپی؛

   انجام سایر وظایف سپرده شده توسط مسؤول دفتر هماهنگی پروژه تاپی مطابق با اسناد حقوقی مربوطه

Job Requirement:

حداقل لیسانس حقوق و یا معادل آن. داشتن دانش در زمینه قانون هایدرو‌کاربن‌ها، شرکت‌های محدودالمسئولیت، قوانین مربوط به مالیه‌دهی، قوانین استملاک و مدیریت امور زمینداری و جوازدهی

حداقل 4 سال تجربه کاری در زمینه کار‌های حقوقی شامل موافقت‌نامه‌ها. به کاندیدا‌هایی که تجربه کاری بیشتر و یا سند تحصیلی ماستری داشته باشند اولویت داده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

: راهنمای ارسال 

در خواستی های الکترونیک به این آدرس فرستاده شود 

recruitment@momp.gov.af

لطفاً برای ارسال الکترونیک در خواستی های خویش عنوان زیر را در ایمیل ذکر نمایید

MoMP/PSU/TAPI-آفیسر حقوقی02

ریاست منابع بشری، واحد منابع بشری پروژه های انکشافی، منزل چهارم، وزارت معادن و پترولیم، چهار راهی شهید عبدالحق، کابل، افغانستان

برای معلومات بیشتر با محترم شفیق الرحمن قاصری ( هماهنگ کننده امور منابع بشری پروژه های انکشافی) در تماس شوید

نمبر تماس:0783130104

Submission Email:

   recruitment@momp.gov.af