اطلاعیه داوطلبی نفرایت

firoz_admin
سسس

Publish Date

Closing Date

قبلا پروژه سنگ نفرایت ساحه یارگی، ساحه بلاک F اولی وبر چنچن ولسوالی خاص کنرولایت کنر،اولوناو وبلاک دوم څپری ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار به اعلان سپرده شده بود.

پروپوزل شرکت های  واجد شرایط که توسط کمیته موظف ارزیابی گردیده است،قرارذیل می باشد:

ساحه یارگی:

 1. شرکت شیر محمدصالح
 2. شرکت مروان بنوری
 3. شرکت مومندبازان
 4. شرکت بهیر ماربل
 5. شرکت حاجی حکمران مهمند
 6. شرکت رونا معدن
 7. شرکت صادق افغان تالک
 8. شرکت سیدهلال

ساحه اولوناو:

 1. شرکت استخراج وپروسس معدن افغان زمین سنگ
 2. استخراج وپروسس سنگ های معدنی بلال موسی زی
 3. شیرمحمدصالح دمعدن استخراج اوپروسس شرکت
 4. استخراج وپروسس معادن جهان کیمیا

ساحه بلاک دوم څپری :

 1. شرکت استخراج وپروسس معادن جونگ بوتی خو
 2. شیرمحمدصالح دمعدن استخراج اوپروسس
 3. تجارتی استخراج معادن الماس گریوز
 4. استخراج وپروسس معدن علی اختر
 5. طارق شیرزاد دمعدن استخراج اوپروسس

ساحه بلاک F  اولی برچنچن ولسوالی خاص کنرولایت کنر:

 1. شرکت مشعل سپین زر
 2. شرکت یاسرمنصور
 3. متشبث انفرادی هوتک گلوری
 4. شرکت استخراج وپروسس منصورصافی
 5. شرکت استخراج معدن رویال
 6. شرکت استخراج معدن علی اختر
 7. شرکت سلمان شیرزاد
 8. شرکت نورالله دلسوز
 9. شرکت اکبربیدار
 10. -شرکت کور دیلرز

از شرکت های فوق الذکر تقاضا به عمل می آید تا به روز سه شنبه مورخ 28/10/1400  ساعت 9 قبل از ظهر غرض اشتراک در مجلس داوطلبی که در دفتر جلسات مقام وزارت برگزار می گردد،تشریف آورده ممنون سازند.

نوت: غرض مصونیت پروسه داوطلبی هر یک اشتراک کننده مبلغ 6000000 افغانی پول نقد و یا ستیتمنت بانکی را باخود داشته باشند.

 

More tenders

Sun, Jun 05 2022 11:48 AM
Background image

Tenders Notification

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for 02 LARGE SCALE MINES projects in different . . .

Wed, May 18 2022 12:49 PM
Background image

Tenders Notification

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for 7 LARGE SCALE MINES projects in different . . .

Thu, Apr 21 2022 10:34 AM
Background image

Tenders Notification for two LARGE SCALE MINES projects in Herat and Ghor provinces

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for two LARGE SCALE MINES projects in Herat and . . .

Back to tenders