د کوچنيو کانونو د پروژو تفصيلات

په کوچنی کچه کان کیندنه:

هفه ډول کان کیندنی ته ویل کیږی چی د غوښتنلیک پر اساس ورکول کیږی۰ ټول منرالونه په شمول د اوسپنه، سکاره، مس، منګنیز، ساختتمانی ډبری او نور داسی منرالونه چی په مقرراتو کی مشخص شوی وی بغیر د مقید منرالونو پکی شامل دی۰ حداکثر مساحت یی یو کیلومتره او ژوروالی یی ۶۰ میتره دی دا قراردادونه د یوی پنځه کلنی دوری لپاره ورکول کیږی او پنځه کاله نور هم تمدیدای شی۰   

ارزش و مقدار مواد منرالی استخراج شده

برای دسترسی به مواد منرالی اینجا را کلیک نماید

 

 معلومات در باره مالیکین ذینفع

برای دسترسی به مالیکین ذینفع اینجا را کلیک نماید

 

 

د ولایتي کوچنیو کانونو قراردادونه لیست