اعلان بست های رتبه اول و دوم وزارت معادن و پترولیم از طریق پروژه تغییر

firoz_admin
Mon, Sep 02 2019 9:54 AM
1234

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

وزارت معادن و پترولیم به تعداد (2) بست رتبه اول (2) بست رتبه دوم مرکز وزارت و (22) بست رتبه دوم ریاست های معادن ولایات را از طریق پروژه تغییر به اعلان سپرده است:
۱.ریاست معادن ولایات (کندهار، فاریاب، غزنی، خوست، جوزجان، سرپل، پروان، پنجشیر، بلخ، کندز، سمنگان، لوگر، بدخشان، کنر، وردک، ارزگان، پکتیکا، بغلان، ننگرهار، غور، نورستان و نیمروز).
۲.ریاست ارزیابی محیط زیست، صحت و ایمنی و اجتماعی.
۳.ریاست بازرسی و نظارت تخنیکی.
۴.ریاست عمومی تفتیش معادن.
۵.ریاست عمومی معادن بزرگ.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه نمائید: 

https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs/?fbclid=IwAR2QRqC3Jn4ZZ6OJVcZOEdnLVEO4V4XNTKmPGXLM0DG8NQshmjsWKmrLB30