قرارداد تدارک  خدمات سیستم 250 یوزر ایمیل های رسمی وزارت

firoz_admin
ddd

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک  خدمات سیستم 250 یوزر ایمیل های رسمی وزارت   خویش را تحت شماره داوطلبی (MOMP/NCS-4/NCB-1400) به اساس قرارداد به شرکت  خدمات تکنالوژی هایپرفیک دارای جواز نمبر(57233) با داشتن محل اصلی سرک گذرگاه مرکز کابل  به مبلغ 1,035,000 یک میلیون وسی پنج هزار  افغانی  اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Wed, Jul 07 2021 1:08 PM
Background image

Notification of Intention to Award

Client: Ministry of Mine and Petrolium (MOMP)

Contract title: Consulting Services For Procurement of Project Management Support Firm

Country: Afghanistan

Grant No: P172109

Project . . .

Back to tenders