درخواست ابراز علاقه مندی در پروسه داوطلبی قرارداد اکتشاف و تقسیم و تولید هایدروکاربنها حوزه کشک تیرپل

firoz_admin
111

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن و پترولیم "وزارت"، امارت اسلامی افغانستان  در جستجوی دریافت کمپنی های علاقه مند جهت اشتراک در مناقصات آزاد، شفاف و رقابتی داوطلبی برای حق اکتشاف، توسعه و تولید هایدروکاربنها در زون کشک 2،1، و تیرپل، حوزه کشک تیرپل که در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، میباشد.  این "مناقصه"  مناقصات مطابق با قانون هایدروکاربنها افغانستان "قانون" انجام خواهد شد و انتظار میرود روند اعطای  قرارداد اکتشاف، تقسیم و تولید "EPSC"تا سه ماهه دوم سال 2024 بتاریخ 31 مارچ سال 2024 به داوطلب برتر اعلام  و سپرده شود.

شرکت ها و کنسرسیوم هائیکه علاقه مند  اشتراک در این داوطلبی اند. هر یک "متقاضی" میباید بطور جداگانه برای هر ساحه مورد نظر داوطلبی ، نامه ابراز علاقه، وکالت نامه اجرا شده  مطابق ضمیمه  C ، با معلومات مربوطه  خویش به وزارت ارائه دهند. معلومات مذکور شامل صلاحیت های قانونی، مالی و تخنیکی متقاضی جهت انجام عملیات هایدروکاربنها در حوزه کشک تیرپل باشد. بخش 3 (معلومات مورد نیاز برای تائیدی) شامل معلومات  حقوقی، فنی و مالی مشرح درخواست دهنده ضرورت میباشد .پس از دریافت اظهار علاقه، وزارت متقاضیان را برای شرکت در داوطلبی ارزیابی و متقاضیان واجد شرایط را اعلان خواهد کرد. برای در نظر گرفتن شرکت در مناقصه، متقاضیان باید اظهار علاقه مندی خود را حداکثر تا 16 دسمبر 2023 ساعت 1200 به وقت کابل ارسال نمایند.

 

تمام مدارک باید به زبان انگلیسی ارائه شود. اظهار علاقه مندی میتواند با یک خلاصه اجرایی حداکثر پنج صفحه ئی به یکی از زبان های رسمی افغانستان (پشتو یا دری) بنا به صلاحدید شرکت علاقه مند همراه شود. ابراز علاقه میتواند به صورت چاپی و الکترونیکی به آدرس  ذیل ارسال شود.

qaisbilal@momp.gov.af

 mtk034@yahoo.com

متقاضیان میتوانند موضوع را از طریق وبسایت  www.momp.gov.af   تعقیب نمایند.

برای معلومات بیشتر بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

(Information for Qualification for RFEOI for Kushka-Tirpul)

 

More tenders

Thu, Jul 11 2024 11:25 AM مرکز
Background image

اعلان 11 ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

وزارت معادن وپترولیم قرارداد 11 پروژه سنگ مرمر ساحه نر تنگی ولسوالی گوشته و سنگ نفرایت ساحه ماماخیل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، سنگ چونه ساحه برمانو؛ گوگامنده ولسوالی سروبی و سنگ . . .

Sat, Jul 06 2024 3:18 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارکات یک عراده موتر بنزتانکرداربرای انتقال سپتیک !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا درجلسه آفرگشایی پروژه تهیه یک . . .

Mon, Jul 01 2024 1:10 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

(( کمپنی محترم MJAM در نظردارد تا شرکت های سرک سازی داخلی را جهت اشتراک در پروسه داوطلبی احداث سرک دسترسی به پروژه مس عینک اول (۷.۴ کیلومتر) دعوت نمایند.قابل ذکر است که اسناد داوطلبی . . .

Back to tenders