تهیه و تدارک مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری تصدی کود و برق مزار شریف

firoz_admin
cc

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 ریاست تصدی کود و برق مزار شریف به مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری ضرورت دارد:

برای معلومات بیشتر ( اینجا ) را کلیک نمائید 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۸:۲۸
Background image

تهیه و تدارک مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری تصدی کود و برق مزار شریف

 ریاست تصدی کود و برق مزار شریف به مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری ضرورت دارد:

برای معلومات بیشتر ( اینجا ) را کلیک نمائید 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۱۷
Background image

تهیه و تدارک مقدار (60) تن کاستک سودا تصدی کود و برق و مزار شریف

ریاست تصدی کود و برق مزار شریف به مقدار (60) تن کاستک سودا ضرورت دارد.

برای معلومات بیبشتر (اینجا) کلیک نمائید.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۴
Background image

تهیه و تدارک (160000) لیتر دو نوع تیل تصدی کود و برق مزار شریف

ریاست تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار (160000) لیتر دو نوع تیل ضرورت دارد.

برای معلومات بیشتر (اینجا) را کلیک نمائید

Back to tenders