اطلاعیه عمومی جهت اعطای قرارداد

urgent_user
س

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت مرکز

 

پس از طی مراحل پروسه تدارکاتی ازطریق اداره محترم تدارکات ملی، کمیسیون تدارکات ملی به اساس حکم شماره 275 مورخ 2024/06/05، پروژه حفاری، تکمیل و آزمایش دو حلقه چاه استخراجی درساحه یتیم تاق با ریفرینس نمبر NDP/MOMP/1402/W-001 مربوط وزارت معادن وپترولیم را با کمپنی:

 Safir Sondaj Ve Kuya Tamamila  Ma Hizm, Dan Sanayi Ve Tecaret  Limited Sirkite Company  

واقع (Ahmet Taner Kishlah Mah. Alacaatti Cad. Anchor Is, Merk B Block No :18/7, Kankaya Ankera) به ارزش مجموعی 7,500,000 (هفت میلیون پنحصد هزار) دالر امریکایی عقد نموده است.

موضوع مطابق جزء (1) ماده 43 قانون تدارکات به اعلان سپرده شد ، درصورت هرگونه اعتراض، اشخاص ونهادهای معترض، اعتراض خود را مطابق ماده 84 قانون تدارکات، کتبا به ریاست تدارکات ملی واقع چهارراهی پشتونستان، حوزه دوم امنیتی کابل افغانستان بسپارند.

اعلان بمعنی امضای قرارداد نبوده، و قرارداد الی تکمیل شرایط و ضرب الاجل فوق امضاء نخواهد شد.

More tenders

Thu, Jul 11 2024 11:25 AM مرکز
Background image

اعلان 11 ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

وزارت معادن وپترولیم قرارداد 11 پروژه سنگ مرمر ساحه نر تنگی ولسوالی گوشته و سنگ نفرایت ساحه ماماخیل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، سنگ چونه ساحه برمانو؛ گوگامنده ولسوالی سروبی و سنگ . . .

Sat, Jul 06 2024 3:18 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارکات یک عراده موتر بنزتانکرداربرای انتقال سپتیک !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا درجلسه آفرگشایی پروژه تهیه یک . . .

Mon, Jul 01 2024 1:10 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

(( کمپنی محترم MJAM در نظردارد تا شرکت های سرک سازی داخلی را جهت اشتراک در پروسه داوطلبی احداث سرک دسترسی به پروژه مس عینک اول (۷.۴ کیلومتر) دعوت نمایند.قابل ذکر است که اسناد داوطلبی . . .

Back to tenders