اجازه نامه ها

  ضمایم  
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه انگیشه ولسوالی مرکز ولایت سرپل دانلود فایل
-  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک ریگ و جغل ساحه چشمه شفا ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه تنگی چولی ولسوالی بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه سبزآب قول خویش ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تراورتین ساحه قول خویش ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه گزک ولسوالی خاکجبار ولایت کابل دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت یامیر آرمان ببد اول برق ولسوالی پلخمری ولایت بغلان دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه بلاک اول میش سفلی مرکز ولایت دایکندی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرم ساحه دره فیلان تنگی سیدآباد ولایت میدان وردک دانلود فایل
- اجازه نامه الافضل انترنشنل ماربل دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس عبید شمشیر دانلود فایل
- اجازه نامه پروسس سودیفکو دانلود فایل
- درخواست ها برای اخذ اجازه نامه پروسس در سال های برای سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دانلود فایل
- درخواست های واجد شرايط برای اخذ جواز معدنکاری مقياس کوچک در سال های مالی 1397 و 1398 دانلود فایل
- گزارش  پیرامون قانون معادن و تفاهمنامه استفاده از مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساجه رباط ولسوالی چمتال ولایت بلخ، شرکت بلخ صداقت دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه آبلا سیلبر شادیان ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، شرکت میهن عمران دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار ساحه خواجه پایتخت ، سربلاق و چغاتک ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب، محمد ظاهر مرادی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل خاکدار کوهی ساحه ظهرآبی مرکز ولایت سمنگان، شرکت الهام نسیم دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شیله کمبو ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار، شرکت علی اختر دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه مانجه ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت عتیق صحرایی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ پارچه حغل کوهی ساحه روضه، مرکز ولایت غزنی شرکت بهلول البیرونی دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ تعمیراتی و جغل دریایی بلاک اول، دوم و سوم و ساحه غره  ولسوالی دامان ولایت قندهار، شرکت پامیر ترنگ دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه مرکی خیل ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، شرکت عزت الله ساحل دانلود فایل
-
جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جغل دریایی ساحه شغال تپه و نو آباد شهر کهنه مرکز ولایت تخار شرکت حیات حصار
دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری اتفاق بهسود دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری حشمت الله قاری زاده دانلود فایل
- جواز معدنکاری به مقیاس کوچک شرکت معدنکاری شهاب ثابت دانلود فایل