اطلاعیه داوطلبی

firoz_admin
ss

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

قرار است، وزارت معادن و پترولیم (ریاست تنظیم امور معادن بزرگ) سه پروژه ای سرب و جست ولایت غور  را برای مدت (۴۰) یوم از  تاریخ ۱۷ اسد ۱۴۰۲ الی ۲۵ سنبله ۱۴۰۲ به اعلان داوطلبی بسپارد.

شرکت های علاقمند میتواند فورم های (اظهار علاقمندی و  پرسشنامه شایستگی قبلی اهلیت) را از مراجع ذیل بدست بیاورند:

  • سایت رسمی وزارت (http://lsmmd.momp.gov.af/)
  • ایمیل ادرس ریاست تنظیم امور معادن بزرگ lsmmd@momp.gov.af
  • آمریت ارزیابی و داوطلبی  منزل دوم دفتر شماره (۱۸)

لست داوطلبی پروژه های معدنکاری به مقیاس بزرگ

شماره

ساحه

ولسوالی

ولایت

نوع مواد

مساحات به کیلومتر مربع

۱

بلاک اول

تولک

غور

سرب و جست

175.35

۲

بلاک سوم

شهرک و  دولینه

غور

سرب و جست

210.24

۳

بلاک چهارم

شهرک و دولینه

غور

سرب و جست

169.28

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت: شرکت های علاقمند میتواند اسناد داوطلبی(اظهار اعلاقمندی و پرسشنامه شایستگی قبلی اهلیت) پروژه متذکره را بعد از خانه پوری الی تاریخ ۲۵ سنبله ۱۴۰۲ به آمریت ارزیابی و داوطلبی تسلیم نمایند.

More tenders

Thu, Jul 11 2024 11:25 AM مرکز
Background image

اعلان 11 ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

وزارت معادن وپترولیم قرارداد 11 پروژه سنگ مرمر ساحه نر تنگی ولسوالی گوشته و سنگ نفرایت ساحه ماماخیل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، سنگ چونه ساحه برمانو؛ گوگامنده ولسوالی سروبی و سنگ . . .

Sat, Jul 06 2024 3:18 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارکات یک عراده موتر بنزتانکرداربرای انتقال سپتیک !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا درجلسه آفرگشایی پروژه تهیه یک . . .

Mon, Jul 01 2024 1:10 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

(( کمپنی محترم MJAM در نظردارد تا شرکت های سرک سازی داخلی را جهت اشتراک در پروسه داوطلبی احداث سرک دسترسی به پروژه مس عینک اول (۷.۴ کیلومتر) دعوت نمایند.قابل ذکر است که اسناد داوطلبی . . .

Back to tenders