معین سروی جیولوجی

 

AGS

حسین داد شفایی

 معین سروی جیولوجی

 

حسین داد شفایی فرزند خانعلی در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان به دنیا آمده و تحصیلات ابتدایی و دوران لیسه را در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی در مکتب تگاب برگ ولسوالی پنجاب به پایه اکمال رسانیده و در جریان سال های ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ در دانشگاه بامیان مشغول تحصیل بوده و سند لیسانس خودرا از  رشته زمین شناسی از دانشگاه مذکور بدست آورده است .

محترم شفایی در سال ۱۳۸۸ از طریق سپری نمودن  امتحان رقابت آزاد وزارت تحصیلات عالی به بورسیه کشور هندوستان در دانشگاه  INDIAN SCHOOL OF MINES  معرفی شد.

 وی درسال ۱۳۹۰ سند  ماستری خویش را از رشته زمین شناسی کاربردی ازدانشگاه متذکره بدست آورده است.

محترم شفایی بعد از تکمیل تحصیلات عالی، با شرکت های خصوصی در بخش سروی و نقشه برداری جیولوجیکی و جیوتکنیک کار نموده  و نیز تجربه کاری با سایر نهاد های ملی و بین مللی GIZ، اداره امور ریاست جمهوری دربخشهای  جیولوجست پروژه، آمر کنترول کیفیت، مشاور مقام وزارت معادن وپترولیم و سرپرست ریاست عمومی سروی جیولوجی افغانستان کار کرده است و محترم شفایی سر از تاریخ 17 جدی 1397  به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست  مافوق رتبه به حیث معین سروی جیالوجی کار وفعالیت خویش را پیش می برد  .