زندگی نامه جلالتمآب وزیر معادن و پترولیم ج.ا.ا

 

Minister Momp

 

زنده گی نامه محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم

محترمه نرگس نهان بنت الحاج محمد رفیق در عاشقان و عارفان ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین، دیده به جهان گشوده است. موصوف بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسه، تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته اداره و تجارت، ادامه داد

محترمه نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور مالی و اداری، مشاور ارشد پلان گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه نموده اند.

فزون برآن محترمه نرگس نهان برنامه موفق اصلاحات را در ریاست خزاین وزارت مالیه رهبری نموده است. این اصلاحات شامل مرکزی سازی جمع آوری عواید دولت و مصارف 34 ولایت، تاسیس حساب واحد خزاین، ایجاد و توسعه سیستم فری بیلانس ( سیستم نشان دهنده مصارف بودجه ملی) دیجیتل سازی سیستم مالی حکومت، ایجاد هماهنگی فی مابین وزارت های مربوطه و ریاست خزاین، ارائه گذارش عواید و مصارف به کابینه و همچنان ایجاد معیاری اعتباری برای نظارت از کار کرد مالی وزارت، بوده است.

همچنان، محترمه نهان تدوین پلان پنج ساله استراتیژیک برای وزارت معارف را که از طرف بانک جهانی تمویل میشد، هماهنگ نموده است. نتیجه این کار تاسیس واحد اداره کمک ها، راه اندازی برنامه موثر بمنظور طی مراحل بودجه و بهبود رابطه میان ریاست ها جهت انسجام پلان ستراتیژیک و بودجه سالانه بوده است، باز نگری ساختار تشکیلاتی وزارت معارف، شناسایی 17000 کارمند خیالی حذف آنها از تشکیل وزارت، ایجاد سیستم پرداخت معاشات کارمندان از طریق بانک، تنظیم بودجه معارف به شکل برنامه وار و جلب نمودن منابع تمویل، می باشد.

محترمه نرگس نهان همچنان به منظور بهبود تجدید شماره گذاری کارمندان وزارت معارف، یک سروی دو ماهه را طرح و رهبری نمود که تمام کارمندان وزارت معارف را تحت پوشش قرار داد و در نتیجه باعث اجرای معاش کارمندان معارف که از شش ماه به اینسودر حالت تعلیق قرار داشت، صورت پذیرفت و همواره با وزارت محترم مالیه فیصله صورت گرفت تا سالانه 12500 بست های سفید اعم از معلم، مامور و اجیربه وزارت معارف الی پر شدن خلای تشکیلاتی، منظور گردد. محترمه نهان همچنان به گونه رضا کار بحیث مشاور وزیر امورداخله بخاطر کمک در زمینه ایجاد تصدی دولتی پولیس محافظت عامه ایفای وظیفه کرده است.

محترمه نهان با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارزیابی ابتدایی مانند بودجه وزارت، امور مالی تدارکات، پلان گذاری و برنامه های ارتقای ظرفیت را هماهنگی و در زمینه همکاری نموده و سفارشات را برای تطبیق آن به رهبری وزارت ارایه نموده است.

محترمه نرگس نهان به منظور بهبود وضعیت زنان و جوانان و شامل سازی آنها در پروسه ها و گفتمان های ملی، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی (EPD) را تاسیس نمود که اکنون این موسسه یکی از نهاد های پیشتاز در عرصه تحقیق و داد خواهی بشمار میرود. باید متذکرشد که محترمه نرگس نهان یک عضو فعال جامعه مدنی افغانستان است و در نشست های متعدد ملی و بین الملی به منظور ابراز نگرانی شهروندان عادی و ارایه پیشنهادات، اشتراک کرده است.

موصوف برنامه های آموزشی اختصاصی رهبری، مدیریت قرار داد ها، پلان گذاری استراتیژیک، بودجه سازی و حل منازعه را در داخل و بیرون از کشور فرا گرفته است. ضمناً وی برخی از کنفرانس ها، ورکشاپ ها و میز های مدور را تدویر نموده تا اشتراک شهروندان را با پالیسی سازان در مورد مسایل مختلف افزایش دهد. همچنان با نهاد های جامعه مدنی به منظور بلند بردن آگاهی میان شهروندان و صاحب نظران در مورد مسوولیت های حقوق مدنی شان کار نموده است.

محترمه نهان به همین ترتیب با نهاد های بین المللی بخاطر توسعه دموکراسی در سطوح محلی همکاری نموده است.

.