زندگی‎نامه محترم عنایت‌الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم

ddd

محترم عنایت الله مومند متولد ولایت ننگرهار در حال حاضر به صفت سرپرست وزارت معادن و پترولیم ایفای وظیفه می‌نماید؛ جایی که وی بیش از هفت سال به منظور انکشاف سکتور صنایع استخراجی افغانستان در آن تلاش کرده است. موصوف در موقف‌های مختلف، پروژه‌های مربوط به نفت و گاز را در وزارت معادن و پترولیم با ارزش بالاتر از (۱۰۰) میلیون دالر مدیریت کرده است. به همین جهت سهم فعالِ‌ را در مدیریت مناقصات، سروی‌های سایزمیکی، گازهای فشرده طبیعی و انکشاف جریانات گازی داشته و عضو تطبیق اولین پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی (IPP) نیز می‌باشد.

تجارب کاری آقای مومند تنها به بخش دولتی محدود نمی‌شود؛ وی تجارب مسلکی خود را با یک شرکت خصوصی معتبر بین‌المللی آغاز کرد و از آن زمان تجربه بخش خصوصی خود را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور به کار گرفته است. محترم مومند از زمان آغاز کار با وزارت معادن و پترولیم، سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از (۱۵۰) میلیون دالر را در سکتور هایدروکاربن‌ها به این وزارت جذب کرده و در یک رابطه کاری نزدیک با سکتور خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور معادن را مهیأ کرده است.

آقای مومند مدیر ماهر، شایسته و با مهارت بوده که در نهاد‌های معتبر به عنوان محور کلیدی رهبری کار نموده است. تجارب مدیریتی او در برگیرنده مدیریت موفقانه یکی از بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سکتور هایدروکاربن‌ها می‌باشد. موصوف با استفاده از تجارب و دانش مسلکی خود توانست در مدیریت این پروژه‌ها واقف آید.

همچنان دارای مهارت‌های عالی ارتباطات بوده و منحیث سخنران کلیدی در مجالس رسمی سخنرانی می‌نماید. طوریکه او فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش هایدروکاربن‌های افغانستان را در کشور‌های مختلف برای متخصصین صنایع و دولت‌ها ارائه کرده است. تشریحات او در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش هایدروکاربن‌های افغانستان، علاقمندی خاص نمایندگان شرکت‌های نفتی بین‌المللی را در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری انرژی در افغانستان بر انگیخته و موفقانه سبب شده است تا این شرکت‌ها در نفت‌ و گاز افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند.

آقای عنایت‌الله مومند سند لیسانس خود را از رشته مدیریت تجارت در سال ۲۰۰۹ از پوهنتون اقرأ  کراچی پاکستان و سند ماستری خود را از طریق بورسیه معتبر چیونینگ در قسمت مدیریت نفت و گاز از پوهنتون کونتری کشور شاهی انگلستان بدست آورده است.

تحصیلات عالی:

ماستر در مدیریت نفت و گاز از پوهنتون کونتری کشور شاهی انگلستان، (۲۰۱۶)

لیسانس در اداره تجارت از پوهنتون اقرأ پاکستان، (۲۰۰۹)

سایر آموزش‌ها:

  • مدیریت مصئونیت در صنایع انرژی نفت و گاز- موسسه ایمنی شغلی و صحت (IOSH)
  • انکشاف نفت و گاز بالای زمین‌های عامه- مرکز ملی آموزشی مدیریت زمین، فارمینگتون، نیو مکسیکو، ایالات متحده امریکا
  • انکشاف و تفحص نفت و گاز- فارمینگتون، نیو مکسیکو، ایالات متحده امریکا
  • صحت ایمنی شورای آموزش ایمینی نفت (PEC)
  • تحلیل ریسک و طراحی قرارداد
  • اشتراک در قرارداد و ارزیابی پیشنهادات
  • اکتشاف و انکشاف نفت