کارگاه ارزیابی داخلی چگونگی تطبیق استندردهای [ابتکار شفافیت صنایع استخراجی] (EITI) به پایان رسید

firoz_admin
Tue, Nov 19 2019 1:37 PM
xxx

کارگاه چهار روزه ارزیابی داخلی چگونگی تطبیق استندردهای [ابتکار شفافیت صنایع استخراجی] (EITI) به منظور حصول اطمینان از آماده بودن افغانستان برای پروسه اعتبارگیری مجدد، با اشتراک معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم [محترم ولی‌الله ځدران]، رؤسای ذی‌دخل از وزارت معادن و مالیه، رئیس و اعضای محترم کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نماینگان، مشاورین اتحادیه اروپا و بانک جهانی، مسوولین دفتر مرکزی (GIZ)، سکرتریت بین‌المللی (EITI) و نمایندگان (USAID) و (GIZ) به کمک مالی دفتر (GIZ) در شهر دُبی برگزار شد.

از آنجاییکه مسوولیت تطبیق معیارات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) برای افغانستان را گروپ چند جانبه متشکل از وزارت‌های معادن و پترولیم و مالیه، نماینده‌گان سکتور خصوصی و جامعه‌مدنی به عهده دارد؛ طبق پلان‌کاری، گروپ متذکره برای بر آورده ساختن معیارات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) قبل از درخواست رفع تعلیق عضویت افغانستان، کارگاه "بررسی داخلی" (Self-Assessment) چگونگی تطبیق استندردها را برگزار نمود.

پیشرفت کارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) و دست‌آوردهای آن طی یک سال گذشته، پروسه اعتباردهی و اثرات آن، پلان عمل ابتکار شفافیت صنایع افغانستان (AEITI)، بازتاب اقدامات دولت در راستای تطبیق شرایط ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) و تهیه پلان عمل برای رسیدگی به خلاءهای دریافت شده توسط ذی‌نفعان محور بحث این کارگاه بوده و برای چهار روز ادامه یافت.

در پایان مجلس محترم ولی‌الله ځدران معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم، تعهد حکومت افغانستان را مبنی بر تطبیق سفارشات جامعه بین‌المللی در خصوص تطبیق کامل استندردهای (EITI) بیان داشته و نتیجه این کارگاه را طور ذیل بیان نمود:

  1. نهادهای جامعه مدنی در قسمت آماده‌سازی دستور‌العمل انتخابات اعضای بخش در مطابقت با ضرب‌الاجل تعیین شده که الی ختم سال جاری میلادی می‌باشد همکاری نمایند.
  2. ساخت یک گروپ‌کاری مشترک مشمول نمایندگان وزارت محترم مالیه و معادن و پترولیم برای تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص (5 یا 8) فیصد بودجه برای بودجه انکشاف ولایتی و ارائه توضیحات در مورد اینکه، چرا در گذشته برای بودجه انکشاف ولایتی تخصیص در نظر گرفته نشده بود.
  3. روند اعتباردهی زود هنگام باید در جلسه  گروپ چند جانبه (MSG) مورد بحث قرار گیرد.
  4. پلان عمل سال آینده و مشکلات فرا راه گروپ چند جانبه (MSG)، در جلسه آینده مورد بحث قرار گیرد.
  5. سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)، پلان عمل را برای دریافت نظریات و پیشنهادات کارشناسان ارسال دارد، تا بعد از نهایی شدن از طرف آن‌ها جهت تطبیق با اعضای‌کاری به اشتراک گذاشته شود.

همچنان آقای ځدران با بیان این «دیدگاه حکومت افغانستان در خصوص سکتور صنایع استخراجی واضح بوده و ما پروسه‌های شفافیت و حسابدهی را به‌منظور تقویت این سکتور روی دست گرفته ایم»؛ از شرکای کاری همچو بنیاد توسعه درآمد (RDF کارشناسان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)، همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ)، اتحادیه اروپا (EU) و بانک جهانی (WB) در راستای تطبیق استندردهای سکتور صنایع استخراجی افغانستان کمک کرده اند ابراز سپاس و قدردانی نمودند.

باید یادآور شد که افغانستان از سال (۲۰۱۰) عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را دارا بوده و در ماه جنوری سال جاری عضویت این کشور به دلیل عدم تطابق با معیارات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) به تعلیق آمده است.

 

#ابتکارشفافیت_صنایع_استخراجی #AEITI #EITI #وزارت_معادن_وپترولیم #MoMP

Latest news

Tue, Nov 26 2019 3:00 PM
Background image

The Acting Minister of Mines and Petroleum met with the chief of the TAPI Company (TPCL) 

 Enaytullah Momand the acting minister of MoMP met with Mohammad Murad Amanov the chief of the TAPI Company (TPCL) and Ovezov Hoja Sapargeldiyewich the ambassador of Turkmenistan in. . .

Wed, Nov 20 2019 10:43 AM
Background image

Afghanistan’s copper reserves and mineral resources

Afghanistan’s copper reserves and mineral resources have been genetically expanded among different types of rocks in different tectonic zones and the results of geological and. . .

Thu, Nov 14 2019 8:43 AM
Background image

Enayatullah Momand the acting minister of Mines and Petroleum met with the officials of the Aynak Copper Project contractor company (MJAM)

Kabul: November 14th, 2019
H.E Enayatullah Momand the acting minister of Mines and Petroleum met with the officials of the Ayank Copper Contractor Company (MJAM) and discussed starting. . .

BACK TO NEWS